IVRAMI Group s.r.o.
Dopravná 19, 921 01 Piešťany, Slovak Republic
IČO: 45 988 242, DIČ: 2023176023, IČ DPH: SK2023176023
Obchodný register okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 29695/T